24 oktober 2018

Nieuws november 2018: de motor van de auto

In de vorige verschijningen van “De Uitstraling” is uitvoerig geschreven over de diverse verschillende onderdelen van een auto. Maar over het belangrijkste van de auto is nog geen woord geschreven, en dat is natuurlijk de motor. Voordat u nu al afhaakt…. Lees nog even verder. Want in dit stuk wordt de motor en de werking in simpele bewoordingen uitgelegd. Dus gelukkig voor iedereen te begrijpen en te snappen.

Om de wielen te laten draaien is er iets nodig. Een motor. Want de motor zorgt ervoor dat een stang, de “as” gaat draaien en hieraan zijn de wielen bevestigt. Om de draaisnelheid te beperken of te verhogen wordt er een versnellingsbak tussen de motor en de wielen gezet. Eigenlijk zou dit een vertragingsbak moeten heten omdat de “versnellingen” eigenlijk in het grootste gedeelte vertragingen zijn. Maar goed, dat is voor een andere keer….

De motor bestaat uit verschillende onderdelen. Die gaan wij niet allemaal benoemen. Maar als we bij het begin beginnen dan komen de belangrijksten voorbij.

Een motor heeft 3 dingen nodig, zuurstof, een brandstof en een vonk of druk om de mix van zuurstof en de brandstof te laten ontbranden, of beter gezegd, te laten ontploffen in de motor.

Door de luchtinlaat wordt zuurstof in de motor gebracht. Door het inspuitingsysteem wordt de brandstof binnen gebracht en dit wordt samen gemengd tot een uiterst ontvlambare mix, het mengsel. Als er nu een vonk bij komt kan dit mengsel ontvlammen en als dat ook nog een beetje snel gebeurt, dan krijgen we een explosie waardoor een zuiger wordt bewogen. Deze zuiger drijft een stang aan (vandaar de naam “drijfstang”) die op zijn beurt er weer voor zorgt dat de as die eerder werd genoemd gaat draaien, en hierdoor worden de wielen aangedreven.

De zuiger die naar beneden wordt gedrukt door de explosie zit in een cilinder. Je kan je voorstellen dat als je 3 cilinders hebt in je motor, dat deze motor minder ontploffingen heeft per ronde van de drijfstang. En je kan je hierdoor ook voorstellen dat er minder mengsel wordt ontstoken en dus minder brandstof hoeft te worden ontstoken. De logica komt dan vanzelf dat een 3-cilinder motor zuiniger is dan een 6-cilinder motor, maar ook minder krachtig.

Om kleinere ecologische motoren wat meer vermogen te geven worden deze vaak uitgerust met een turbo. De turbo zorgt ervoor dat er meer zuurstof kan worden ingespoten en dit zorgt voor een beter mengsel en dus ook weer meer vermogen. Vroeger was een turbo noodzakelijk voor meer vermogen, tegenwoordig om aan de milieu-eisen te voldoen met genoeg vermogen.

Met de nieuwe motoren is het noodzakelijk om de onderhoudsvoorschriften secuur na te leven. Oude olie kan ervoor zorgen dat de turbo defect raakt of de smering niet voldoende is. Oftewel, onderhoud is essentieel.

Designed by Maikel © 
map-markerphoneenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram